XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG NỘI BỘ CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN ?

Đăng ngày 17/05/2018 | Hỏi đáp kế toán | 0 bình luận

Tình huống :

  Xuất hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn? hướng dẫn xuất hóa đơn hàng khuyến mại có giá trị lớn hơn đơn hàng lần cuối cùng? Tặng quà tết có xuất hóa đơn không? Trường hợp địa chỉ người mua quá dài có thể viết xuống dòng dưới?

Trả lời: 

*) Nếu xuất hàng cho CBNV ăn thì phải xuất hóa đơn GTGT giống như bán hàng cho khách (người mua: là công ty của bạn). Trường hợp xuất khi NVL, hàng hóa làm nhà xưởng, thiết bị văn phòng..thì không phải xuất hóa đơn, chỉ cần lập phiếu xuất kho

*) Trong lần xuất hàng cuối cùng: em liệt kê tên, số lượng hàng khuyến mại, không ghi giá, không ghi tiền vào trong tờ hóa đơn GTGT bán ra. (Lập 1 bảng kê các đơn hàng bán trước đó và số hàng khuyến mại lần này phải phù hợp) để sau này giải trình cho việc bán lỗ tại đơn hàng cuối cùng

*) Tặng quà tết cho khách hàng vẫn phải xuất hóa đơn GTGT , giá bán bằng giá vốn và phải kê khai nộp thuế GTGT

*) Trường hợp địa chỉ người mua quá dài : được viết tắt theo hướng dẫn tại TT39/2014/TT-BTC.

Nguồn sưu tầm

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất