XỬ LÝ HÓA ĐƠN KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ, TÊN CÔNG TY

Đăng ngày 18/05/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

1. Trường hợp 1: Thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty nhưng không thay đổi MÃ SỐ THUẾ và CƠ QUAN THUẾ:

– Trường hợp hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng không sử dụng hết mà đã in sẵn địa chỉ, tên công ty trên hóa đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, tên nhưng không thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Và doanh nghiệp có nguyện vọng muốn sử dụng đã đặt in thì thi hành các bước sau:

+ Đóng dấu địa chỉ mới, tên mới vào bên cạnh mục tên, địa chỉ đã in sẵn.

+ Thực hiện thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn GTGT theo TT 39 lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Có thể sử dụng ngay hóa đơn

2. Trường hợp 2: Thay đổi địa chỉ công ty làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

a. Trường hợp DN muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã in.

– Gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT với cơ quan thuế nơi quản lý trước.

– Đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn.

– Thực hiện gửi Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC theo TT39

– Gửi Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo TT39 đến cơ quan thuế quản lý mới.

– Tiếp tục sử dụng ngay hóa đơn

b. Trường hợp Dn không có nguyện vọng sử dụng hóa đơn đã in:

– Doanh nghiệp phải thực thi hủy các số hóa đơn GTGT chưa sử dụng và gửi thông báo kết quả hủy hóa đơn GTGT chưa sử dụng với cơ quan thuế quản lý cũ và phải thông báo phát hành hóa đơn GTGT mới với cơ quan thuế quản lý mới.

3. Thủ tục hủy hóa đơn

Để hủy hóa đơn đã in nhưng không có nhu cầu sử dụng, các doanh nghiệp cần phải tiến hành các bước sau:

– Bước 1: Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

– Bước 2: Thành lập hội đồng hủy hóa đơn. Đối với các đơn vị kinh doanh cá nhân thì không cần phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.

– Bước 3: Lập hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm:

+ Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

+ Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

+ Biên bản hủy hóa đơn

+ Thông báo kết quả hủy hóa đơn. Được lập thành hai bản, một bản do doanh nghiệp lưu giữ, một bản được gửi đến cơ quan thuế cũ.

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất