ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 93 NĂM 2017 VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT

ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 93 NĂM 2017 VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT

0
19/03/2018
Các mặt hàng chịu Thuế suất 5% - thông tư 219/2013/TT-BTC

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

0
22/07/2017
Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo thông tư 133

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTCvề việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

0
22/07/2017
Thông tư TT10/2014/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

0
14/07/2017
Nguyên tắc kế toán doanh thu theo thông tư 133

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành TT 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

0
11/07/2017
Thông tư 133/2016/TT- BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

0
21/06/2017
Nguyên tắc kế toán tiền theo Thông tư 133/2017/TT-BTC

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

0
16/06/2017
Tìm kiếm
Khóa học mới nhất