TỔNG HỢP SƠ ĐỒ CHỮ T CÁC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

Đăng ngày 22/01/2018 | Tài Liệu Tham khảo | 0 bình luận

TỔNG HỢP SƠ ĐỒ CHỮ T CÁC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

   


Nguồn: Sách Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Vụ Chế độ kế toán (Bộ tài chính) biên soạn.

CPA; CPT Bùi Tấn Hải
Tác giả của các bộ sách KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất