TÌNH HUỐNG 1

Đăng ngày 17/05/2018 | Hỏi đáp kế toán | 0 bình luận

Tình huống :  

   Công ty nhập Băng Dính cuộn lớn về chia thành cuộn nhỏ để bán. Đơn vị tính là Cuộn. đơn vị nên hạch toán và ghi nhận thế nào trên sổ sách?

Trả lời:

=> Khi nhận cuộn lớn về, bạn phải đặt mã hàng riêng cho nhóm cuộn lớn (Đơn vị tính là cuộn), hạch toán TK152. Nếu bán cả cuộn lớn thì sẽ có đối ứng Nợ TK632/Có TK152

=> Khi tách 1 cuộn lớn chế thành cuộn nhỏ: Đặt mã riêng cho cuộn nhỏ (Đơn vị tính là cuộn) để không nhầm giữa cuộn lớn và cuộn nhỏ. Công ty phải có Quy định về trọng lượng, kích thước của cuộn nhỏ để làm căn cứ sản xuất, tập hợp nhân công, khấu hao và coi cuộn nhỏ là thành phẩm.

Khi đó:

– Xuất cuộn lớn ra để sản xuất thành cuộn nhỏ: Nợ TK154/Có TK152

– Tập hợp các chi phí để sản xuất: Nợ TK154/Có TK334,242,214

– Lập bảng tính giá thành và nhập kho thành phẩm: Nợ TK155/Có TK154

Nguồn sưu tầm 

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất