Từ 1/9 tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Ngày 15/07/2016, Bộ lao động thương binh xã hội đã ban hành Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH Theo đó, điều chỉnh mức lương hưu đối với :...

0
14/09/2016
Quy định mức tiền ăn giữa ca mới nhất 2016

Từ 2008 đến nay đã có 4 mức tiền ăn giữa ca được bộ lao động thương binh xã hội quy định. Trong năm 2016 chúng ta vẫn đang áp dụng TT 10/2012/TT-BLDTBXH Ngày 26/04/2012 với mức tiền ăn trưa giữa ca là 680.000đ.

0
14/09/2016
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2016

Căn cứ vào Luật việc làm số 38/2013/QH13 ban hành ngày 16/11/2013 và Nghị định số 28/2015/NĐ- CP. Một vài lưu ý về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp lao động cần biết:

0
14/09/2016
Cách làm hợp đồng lao động năm 2016

Cách làm hợp đồng lao động năm 2016 ( 2017 2018 sẻ update sau ) , Hướng dẫn hợp đồng lao động mới nhất mẫu hợp đồng lao động 
Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. mẫu hợp đồng lao động 

0
12/09/2016
Xử Lý hóa đơn bất hợp pháp năm 2016

Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp? Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn ? Hóa đơn giả là gì ? Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng ?

0
12/09/2016
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2016

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính.

0
12/09/2016
Hướng dẫn phân bổ công cụ dụng cụ theo quy định mới nhất

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: Những tài sản công ty mua về dùng cho việc sản xuất kinh doanh có giá trị > 30.000.000 đ là TSCĐ. Như vậy những tài sản có giá trị < 30.000.000 đ là Công cụ dụng cụ.

0
10/09/2016
Tìm kiếm
Khóa học mới nhất