Thủ Tục Đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi.

Đăng ngày 02/08/2017 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

Thủ Tục Đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi.

Cơ sở pháp lý 
- Luật Thương mại năm 2005;
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

11929583_ml.jpg
Hướng dẫn thực hiện:
Theo mục 2 Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định về chương trình khuyến mãi cũng như thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi cụ thể như sau:

"1. Các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại, bao gồm:

a) Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
b) Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
c) Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;
d) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
đ) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
e) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;
g) Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại."

1. Nơi đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại:
Theo Điều 16 Nghị định 37 quy định nơi đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi:

- Nếu chương trình khuyến mãi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì đăng ký tại Sở Công Thương
- Nếu thực hiện từ 2 tỉnh trở lên thì phải đăng ký tại Bộ Công Thương.

Theo Điều 17 Nghị định 37 quy định Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại bằng hình thức khác:

1. Các chương trình khuyến mại ngoài các hình thức quy định tại Mục 2 Chương này chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại.
...
4. Trước khi thực hiện chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại.

Ví dụ: Công ty có nhu cầu thực hiện khuyến mại như: đưa hàng hóa mẫu để dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa kèm theo hoặc không kèm hàng hóa, khuyến mại giảm giá,... trên phạm vi toàn quốc. Nếu theo quy định hiện nay thì các hoạt động khuyến mại này phải được thông báo đến từng Sở Công Thương của tất cả tỉnh/thành phố.

2. Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:
Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (theo mẫu KM -2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC); 
Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC);
- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng 
- Hình ảnh hàng hoá khuyến mại và hàng hoá dùng để khuyến mại 
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) 
- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có); 
- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá, dịch vụ khuyến mại và hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định pháp luật (nếu có) 
- Bản sao tờ khai hàng hoá nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu)
- Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng 
- Giấy uỷ quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có)

Lưu ý:
- Nếu đăng ký thực hiện khuyến mãi hình thức là: Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền THÌ: Phải nộp thêm Thông báo thực hiện khuyến mãi theo mẫu KM-1

3. Nơi nộp hồ sơ đăng ký chương trình khuyến mãi:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC) và Phòng Kế hoạch – Tài chính – Sở Công Thương.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ).

4. Thời hạn nôp hồ sơ:
- Chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

5. Kết thúc chương trình khuyến mãi:
- Kết thúc chương trình, DN gửi báo cáo kết quả thực hiện khuyến mãi cho Sở Công Thương (theo mẫu KM-12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC);

Điều 5. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại
1. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định này.

2. Tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Điều 7 Nghị định này.

3. Giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là chi phí mà thương nhân thực hiện khuyến mại phải bỏ ra để có được hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm khuyến mại, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hoá hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, chi phí này được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại.
b) Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, chi phí này được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Điều 6. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại
Mức giảm giá tối đa đối với hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hoá, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. 

Ps: Hiện nay Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xây đựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó đã nghiên cứu sửa đổi quy định về thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện khuyến mại trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực khuyến mại.

 

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất