TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ 1/1/2018

Đăng ngày 13/12/2017 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ 1/1/2018
( Nghị định 141/2017/NĐ-CP )
Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng.
Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng.
Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng.
Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng.

Nguồn: Nguyễn Văn Thức

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất