NHƯ THẾ NÀO LÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ HỢP PHÁP

Như thế nào là hóa đơn điện tử hợp pháp

Hóa đơn điện tử là một trong những loại hình hóa đơn khá mới và các doanh nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề chưa nắm rõ thông tin đối với loại hình hóa đơn này. Đặc biệt là vấn đề hóa đơn điện tử hợp pháp cần phải đáp ứng những điều kiện hay cần phải có những nội dụng thông tin gì để đảm bảo có được giá trị pháp lý như quy định.

Dù là sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ thì doanh nghiệp cũng cần phải có được những điều kiện để có thể đảm bảo tính hợp pháp cũng như giá trị pháp lý mà nó cần phải có trong các giao dịch, mua bán.

Để có thể thực hiện việc giao dịch, mua bán một cách thuận lợi thì một trong những vấn đề mà doanh nghiệp cần phải quan tâm chính là một hóa đơn điện tử

0
02/03/2018
CÔNG TY NỢ THUẾ PHẢI LÀM THỦ TỤC GÌ ĐỂ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN?

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi gặp vấn đề về nợ thuế, cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn công ty chúng tôi không còn giá trị sử dụng. Nay công ty chúng tôi hoàn thành dịch vụ có nhu cầu xuất hóa đơn cho bên khách hàng. Vậy công ty chúng tôi phải làm những thủ tục gì để được xuất hóa đơn?

Trả lời:

0
28/02/2018
Tìm kiếm
Khóa học mới nhất