SẮP TỚI, DN DƯỚI 10 LAO ĐỘNG ĐƯỢC MIỄN THỦ TỤC GỬI THANG BẢNG LƯƠNG.

Đăng ngày 10/03/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

SẮP TỚI, DN DƯỚI 10 LAO ĐỘNG ĐƯỢC MIỄN THỦ TỤC GỬI THANG BẢNG LƯƠNG

Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Theo đó, đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan lao quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động chưa có tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp thì khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động, được giảm thủ tục tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động cấp trên cơ sở.

Đồng thời, tại Dự thảo cũng nêu ra các phương án để sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương; nguyên tắc xây dựng định mức lao động.

Dự kiến nội dung này bắt đầu có hiệu lực thi hành trong năm 2018.

Nguồn thư viện pháp luật.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất