SA THẢI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đăng ngày 31/08/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

 Sa thải trái pháp luật đối với NLĐ, cưỡng ép, đe dọa buộc NLĐ phải thôi việc có thể bị phạt đến 03 năm tù

Cụ thể, sa thải trái pháp luật đối với NLĐ, cưỡng ép, đe dọa buộc NLĐ phải thôi việc có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm

Nếu sa thải trái pháp luật, cưỡng ép, đe dọa buộc NLĐ phải thôi việc thuộc một trong các trường hợp sau, có thể bị phạt tiền từ 100 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

Đối với 02 người trở lên

Đối với phụ nữ mà biết là có thai

Đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất