Quy định mức tiền ăn giữa ca mới nhất 2016

Đăng ngày 14/09/2016 | Tin tức nổi bật | 0 bình luận

Quy định mức tiền ăn giữa ca mới nhất 2016

Từ 2008 đến nay đã có 4 mức tiền ăn giữa ca được bộ lao động thương binh xã hội quy định. Trong năm 2016 chúng ta vẫn đang áp dụng TT 10/2012/TT-BLDTBXH Ngày 26/04/2012 với mức tiền ăn trưa giữa ca là 680.000đ.

Với mức quy định này các bạn có thể áp dụng để hạn chế đóng TNCN, lương đóng BHXH vừa phải mà chúng tôi đã giới thiệu trước đó.

Theo đó các công ty quy định tại Điều 1 của Thông tư này và các tổ chức, đơn vị của Nhà nước đang áp dụng chế độ như công ty nhà nước, từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động không vượt quá 680.000 đồng/ người/ tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.

 

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất