PHÂN BIỆT MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VÀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Đăng ngày 27/06/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

1. Khái niệm

Mức lương cơ sở chính là mức lương làm căn cứ cho việc tính mức lương trong bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác. Bên cạnh đó mức lương cơ sở còn là căn cứ để tính các mức hoạt động phí, các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Mức lương tối thiểu vùng đây là mức lương thấp nhất trong DN làm cơ sở để DN và người lao động thoả thuận về lương. Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và hoàn thành định mức công việc đã thoả thuận.

2. Căn cứ pháp lý và bản chất.

Tiêu chí

Mức lương cơ sở

Mức lương tối thiểu vùng

Căn cứ pháp lý

Mức lương cơ sở được căn cứ theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP

Nghị định 103/2014/NĐ-Cp là căn cứ pháp lý để xem xét mức lương tối thiểu vùng.

Bản chất

Đây là mức lương được coi làm căn cứ để DN tính và đóng bảo hiểm cho các cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…

Không những thế đây còn là cơ sở để tính thang lương, bảng lương và các khoản phụ cấp cho người lao động.

Đây là căn cứ để DN và người lao động thoả thuận vấn đề về lương. Đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bên cạnh đó, mức lương tối thiểu vùng còn là cơ sở để đóng bảo hiểm và hưởng các quyền lợi từ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

 

3. Nguyên tắc áp dụng

 

Tiêu chí

Mức lương cơ sở

Mức lương tối thiểu vùng

Nguyên tắc áp dụng

Các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… dựa vào mức lương cơ sở để tính lương.

 

Mỗi một vùng địa bàn thì DN áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn đó.

Trường hợp DN có nhiều chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì chi nhánh hay đơn vị trực thuộc sẽ áp dụng mức lương tối thiểu tại vùng đó.

Trường hợp DN trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hay khu kinh tế nằm trên các địa bàn khác nhau, DN hoạt động trên địa bàn thành lập mới từ 01 hay nhiều địa bàn thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Trường hợp DN hoạt động trên địa bàn thay đổi tên hay chia tách, tạm thời sẽ áp dụng mức lương tại địa bàn trước khi thay đổi cho đến khi có quy định mới.

 

 

4. Đối tượng áp dụng và được áp dụng.

Tiêu chí

Mức lương cơ sở

Mức lương tối thiểu vùng

Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước, , DN nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập…

Những DN thành lập, hoạt động theo Luật DN Việt Nam.

Hợp tác xã, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, trang trại, cá nhân, hộ gia đình, và các tổ chức khác của VN có thuê lao động theo hợp đồng lao động.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài, quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có thuê lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà VN là thành viên có quy định khác)

 

Đối tượng được áp dụng

Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã.

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.

 

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãm tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

Với mức lương cơ sở có một số lưu ý về đối tượng được áp dụng như sau:

Một số trường hợp, người làm việc vẫn có thể thỏa thuận để được hưởng mức lương theo chế độ lương tối thiểu vùng.

+ Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập .

+ Người lao động trong chỉ tiêu biên chế được Nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù.

+ Sĩ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp, , binh sĩ nghĩa vụ và công nhân, hạ sĩ quan, viên chức quốc phòng, những người lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, các chiến sĩ phục vụ có thời hạn, công nhân, nhân viên công an và người lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

+ Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

+ Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

5. Chu kỳ thay đổi.

Tiêu chí

Mức lương cơ sở

Mức lương tối thiểu vùng

Chu kỳ thay đổi

Mức lương cơ sở không có một chu kỳ thay đổi cố định nào cả.

Lý do vì lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách NN, các chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước.

Mức lương tối thiểu vùng được thay đổi thông thường 1 năm 1 lần. Tuy nhiên hiện nay cũng chưa có văn bản nào quy định rõ ràng và cụ thể về chu kỳ thay đổi của mức lương tối thiểu vùng. Vậy nên cũng có thể có sự thay đổi.

 Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất