MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2018

Đăng ngày 22/11/2017 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2018

Những ngày qua, nhiều thành viên thắc mắc về mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ ngày 01/01/2018 sẽ được thực hiện như thế nào? 


Về vấn đề này, Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán TKT  xin được giải đáp như sau:

Căn cứ vào Luật BHXH 2014Luật việc làm 2013Nghị định 105/2014/NĐ-CPNghị định 44/2017/NĐ-CP thì mức đóng BHXH bắt buộc {đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)} áp dụng từ ngày 01/01/2018 được thực hiện theo bảng dưới đây.

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ

HT

ÔĐ

14%

0.5%

3%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

Nguồn Thư viện pháp luật

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất