KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

Đăng ngày 22/08/2017 | Tổng hợp nâng cao | 0 bình luận

KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRONG DOANH  NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU 

Xuất Nhập khẩu là một trong hai hoạt động cấu thành ngoại thương. Có thể hiểu đó là việc mua hàng hóa dịch vụ từ nước ngoài về phục vụ cho nhu cầu trong nước hoặc tái sản xuất nhằm mục đích thu lợi.Xuất Nhập khẩu thể hiện sự phụ thuộc gắn bó lẫn nhau giữa nền kinh tế của một quốc gia với nền kinh tế Thế Giới. Hiện nay khi các nước đều có xu hướng chuyển từ đối đầu sang đối thoại, nền kinh tế quốc gia đã hòa nhập. với nền kinh tế Thế giới thì vai trò của xuất nhập khẩu đã trở nên vô cùng quan trọng. Kế Toán trong công ty XNK cũng vậy.

1. Nhiệm vụ của kế toán xuất nhập khẩu

-Ghi chép, phản ánh, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch lưu chuyển hàng hàng hóa xuất nhập khẩu:

+ Góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa

+ Tăng vòng quay vốn giảm chi phí lưu thông

+ Tăng tối đa hiệu quả kinh doanh

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch  xuất nhập khẩu , bảo quản hàng hóa, lưu trữ hàng hoá, thu chi ngân sách và tình hình thực hiện thu chi ngân sách,..

- Kiểm tra tình hình chi phí xuất nhập khẩu phát sinh để sử dụng hiệu quả tối ưu nguồn vốn và các loại vật tư hàng hóa.

- Cung cấp đày đủ chính xác chi tiết các số liệu để phục vụ cho công tác quản lý và kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Lập các quỹ dự phòng, điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ ở cuối mỗi niên độ kế toán nhằm hạn chế nhất những thiệt hại và chủ động về tài chính.

2. Công việc của kế toán xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp

 - Làm các hồ sơ kê khai Hải quan, các chứng từ xuất nhập khẩu và các chứng từ liên quan, kiểm tra và thống kê hàng hóa cùng với cơ quan Hải quan.

- Kiểm tra lại các chứng từ xuất nhập khẩu xem có sai sót chỗ nào không để sữa chữa cho kịp thời đồng thời là kiểm tra cả hạch toán kết quả kinh doanh.

- Làm các chứng từ cho phép hàng hóa thông quan.

- Làm việc với bên bên ngân hàng để mở quỹ L/C, hay thanh toán T/T cho các loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Thường xuyên cập nhập các thông tin, sự thay đổi hay những biến đổi về tỷ giá ngoại tệ trong ngày.

-Tìm cách xử lý, giải quyết các chứng từ không hợp pháp để được làm thủ tục Hải quan, xuất ra khỏi cảng đi nhập khẩu.

- Chuẩn bị làm các thủ tục bộ chứng từ để ghi xuất khẩu hàng hóa để bàn giao lại cho ngân hàng nhờ thu hộ tiền.

- Nộp đầy đủ các khoản thuế xuất nhập khẩu hàng hóa và giấy nộp vào ngân sách Nhà nước đúng thời hạn và quy định.

- Hạch toán và xử lý sự chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.

- Kiếm tra các quy trình sản xuất hàng hóa, số lượng nhập tồn.

- Theo dõi, giám sát, để ý đến quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa giữa nội bộ với khách hàng, đẩy nhanh quá trình thu hồi công nợ của khách hàng với doanh nghiệp.

I. Mục đích khoá học kế toán xuất nhập khẩu

- Hiểu các thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hoá, các thủ tục kê khai hải quan, các phương thức thanh toán nhập khẩu

- Hiểu được việc đánh giá xử lý các bút toán chênh lệch tỉ giá trong năm và cuối năm tài chính

- Thành thạo việc thành lập báo cáo tài chính cuối năm tại công ty Xuất nhập khẩu

- Có kinh nghiệm làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm

- Có kinh nghiệm quyết toán giải trình số liệu báo cáo tài chính với cơ quan thuế

II. Đối tượng học kế toán doanh nghiệp xuất nhập khẩu

- Những người chưa biết hay chưa biết nhiều về kế toán Xuất nhập khẩu

- Những sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm tại Công ty Xuất nhập khẩu

- Những người đã đi làm tại các công ty Thương mại dịch vụ, sản xuất … và giờ muốn làm tại công ty Xuất nhập khẩu

- Những người chưa có kiến thức kế toán nhưng có mong muốn đi làm tại công ty Xuất nhập khẩu

III. Nội dung khoá học kế toán xuất nhập khẩu

- Giới thiệu cho học viên về thông tin công ty thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu mình đang học. Giúp học viên tìm hiểu về những quy tắc kế toán, tình hình sản xuất kinh doanh năm trước của doanh nghiệp.

- Tiếp đó, học viên sẽ bước vào thực hành kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp Xuất nhập khẩu. Học viên sẽ được hướng dẫn làm công việc của một kế toán tổng hợp, thực sự

- Nhập số liệu trên hóa đơn, chứng từ hợp lý vào sổ nhật ký chung

- Cách đọc hiểu tờ khai hải quan

- Giới thiệu về các loại thuế mà hàng hoá XNK thường gặp

- Phương pháp tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu

- Phương pháp tính giá vốn của hành xuất nhập khẩu

- Báo nợ, báo có ngân hàng

- Tính giá nhập kho hàng hóa, xuất kho hàng hóa

- Lập bảng lương và trả lương cho các bộ phận

- Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn

- Tính trích khấu hao TSCĐ

- Lập báo cáo thuế tháng

- Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị

Hướng dẫn lên các báo cáo tài chính cuối năm .

- Bảng Cân Đối Kế Toán

- Báo Cáo Kết Qủa Hoạt Động Kinh Doanh

- Bảng Cân Đối Số Phát Sinh

- Quyết toán Thuế TNDN

- Quyết toán Thuế TNCN

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách

- Thuyết Minh Báo cáo tài chính

- Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ 

IV. Kết quả sau khóa học kế toán xuất nhập khẩu:

- Hiểu về tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp xuất nhập khẩu một cách hiệu quả nhất (chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, Tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…đặc biệt là chênh lệch TGHĐ trong hoạt động xuất nhập khẩu

- Làm thành thạo sổ và báo cáo tài chính. Đọc và phân biệt, nhận biết  đúng sai từ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

Các bạn Đăng ký học hoặc cần tư vấn xin liên hệ:
-->> Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f22/1/16/260e.pngHotline 0906.071.399 - 090.4398.457
- Hoặc các bạn có thể để lại SĐT bên dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các 
bạn chi tiết.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TKT
Địa chỉ: Số 12/51 đường Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng

 

 

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất