KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN PHẦN MỀM MISA

Đăng ngày 24/08/2016 | Tổng hợp cơ bản | 0 bình luận

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN PHẦN MỀM MISA

Một trong những xu hướng phát triển của các doanh nghiệp trong xã hội ngày nay là ứng dụng PHẦN MỀM KẾ TOÁN vào mô hình kinh doanh của công ty. Trung tâm cung cấp phần mềm kế toán cho mọi loại hình doanh nghiệp từ thương mại, sản xuất đến dịch vụ, xây dựng, xây lắp…

Khi đến với khóa học phần mềm kế toán Misa học viên được thực hành 100% trên chứng từ thực tế của doanh nghiệp. Cam kết đào tạo bạn thành thạo các kỹ năng : làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, lập chứng từ hàng ngày, vào sổ sách kế toán, in sổ sách kế toán, báo cáo thuế tháng, quyết toán thuế...        

Khi kết thúc học "Đào tạo kế toán máy và thực hành trên phần mềm MISA" học viên sẽ được Trung tâm kế toán cấp ngay chứng nhận đã tham gia khóa học thực hành kế toán trên phần mềm MISA.

Nội dung khóa học

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán

- Thiết lập hệ thống sổ sách ban đầu trên phần mềm

- Tìm hiểu về phần mềm và các phân hệ phần mềm

- Thực hành tạo dữ liệu kế toán mới trên phần mềm: Thiết lập thông tin, mã hóa các thông tin

- Thục hành thiết lập các danh mục cho dữ liệu kế toán mới : Danh mục tài khoan. khách hàng, nhà cung cấp, công cụ dụng cụ, tài sản cố điịnh, vật tư. hàng hóa, thảnh phẩm chi phí,...

- Thực hành hạch toán và nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày như:

   + Thu, chi tiền mặt, tiền gửi, thanh toán công nợ với khách hàng, nhận tiền KH thnah toán qua giao dịch tiền mặt hoặc chuyển khoản

    + Nhập dữ liệu NVL xuất kho vào phục vụ sản xuất căn cứ vào nhu cầu thực tế cần SX trong tháng, thành phẩm

    + Nhập hóa đơn chứng từ mua nguyên vật liệu vào nhập kho theo giá vốn nhập kho, ghi nhận công nợ và quản lý công nợ phải trả. Hóa đơn chứng từ xuất kho thành phẩm bán hàng, ghi nhận doanh thu bán hàng, các khoản thuế phải nộp, công nợ và quản lý công nợ phải thu

- Thực hành làm các công việc cuối tháng:

+ Thực hành tính hàng tồn kho hàng hóa, vật tư, thành phẩm, nhập- xuất-0 tồn kho trong tháng

+ Thực hành làm các bút toán kết chuyển cuối tháng như tiền lương và các khoản trích theo lương, thuế

+ Thực hành tính và phân bổ, trích khấu hao TSCĐ, chi phí trả trước

- Cách kiểm tra, đối chiếu kết quả các loại sổ tổng hợp như: Nhật ký chung, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, sổ công nợ phải thu, phải trả...

- Thực hành làm các bút kết chuyển cuối kỳ:

- Thực hành lập bảng báo cáo tài chính cuối năm gồm: bảng cân đối phát sinh tài khoản kế toán, bảng cân đối kế toansm báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bản thuyết minh báo cáo tài chính

- Thực hành sao lưu, phục hồi dữ liệu kế toán, in sổ sách

Cuối cùng: Các bạn sẽ được truyền đạt và chia sẻ 1 số thủ thuật cân đối lãi lỗ kế toán, cách đọc và phân tích báo cáo tài chính

Phương pháp đào tạo:

- Học viên đươc hướng dẫn trực tiếp trên hệ thống sổ sách, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp giồng một người kế toán đang làm việc thực sự.

- Học viên được hướng dẫn bởi giảng viên có kinh nghiệm và nhiệt tình.

Tài liệu khóa học phần mềm kế toán Misa

Tài liệu mà các bạn được thực hành ở đây là bộ hóa đơn chứng từ “ sống” của doanh nghiệp đang hoạt động gồm: Hóa đơn VAT, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, có phiếu nhập kho, xuất kho. Trong bộ tài liệu đã tập hợp được toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoài thực tế. giúp các bạn có cơ hội được va vấp thực tế, được rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm Misa, kỹ năng xử lý xá nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế, được chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất