KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN EXCEL

Đăng ngày 30/08/2016 | Tổng hợp chuyên sâu | 0 bình luận

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN EXCEL

Đối với 1 người kế toán thì EXCEL là một công cụ không thể thiếu, dù bạn làm được trong DN lớn hay nhỏ thì bạn cũng phải cần biết sử dụng Excel vào công việc kế toán. Trong khi đó, các bạn sinh viên kế toán mới ra trường và các bạn kế toán viên mới đi làm thì rất yếu về vấn đề này. Các bạn chỉ biết sơ qua về các hàm trong excel mà chưa biết cách vận dụng vào công việc kế toán.
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm EXCEL được Trung tâm kế toán Misa Hải Phòng đào tạo thành thạo các kỹ năng : Dạy thực hành lên sổ sách, lập báo cáo tài chính cuối năm, lập các biểu chứng từ chi tiết đến tổng hợp, bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính...dựa trên các bộ chứng từ hóa đơn thực tế của các doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay.
Với khóa học thực hành lên sổ sách và lập báo cáo trên excel chúng tôi không giới hạn thời gian thực hành trên máy cho tất cả các bạn học viên. Cam kết đào tạo đến khi nào thành thạo mới thôi. Được thực hành mỗi người một máy giảng viên trực tiếp hướng dẫn cầm tay chỉ việc. 

 

Nội dung khóa học : 

Yêu cầu đầu tiên của khóa học này là các bạn phải biết sơ qua về định khoản- hạch toán kế toán. Sau đó các bạn được phát cho 1 bộ chứng từ thực tế gồm: Hóa đơn GTGT, phiếu thu chi, giấy báo có, phiếu xuất nhập kho... Của tất cả các loại hình doanh nghiệp như: Thương mại, dịch vụ, Xuất nhập khẩu, sản xuất.

Dựa vào đó : 

-    Làm quen với các hàm thường dùng trong Excel: Sumif, Vlookup...
-    Thực hành hạch toán ghi sổ trên Excel theo hình thức nhật ký chung
-    Thực hành thiết lập hệ thống sổ sách trên Excel

Công việc đầu năm phải làm:

-    Thực hành chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm mới
-    Thực hành chuyển năm nay về năm trước

Công việc hàng tháng phải làm:

-    Phân tích các nghiệp vụ trước khi thực hiện việc tạo lập mẫu biểu
-    Thực hành vào sổ nhật ký chung các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ
-    Thực hành lập phiếu xuất- nhập kho

Công việc cuối tháng phải làm:

-    Thực hành hạch toán các bút toán về tiền lương
-    Thực hành trích khấu hao tài sản cố định
-    Thực hành phân bổ chi phí trả trước dài hạn, ngắn hạn
-    Thực hành kết chuyển thuế GTGT
-    Thực hành tập hợp giá vốn hàng bán
-    Thực hành kết chuyển doanh thu, chi phí, giá vốn..
-    Thực hành lập bảng tổng hợp Nhập- Xuất- Tồn kho
-    Thực hành lập bảng phân bổ Chi Phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, khấu hao TSCĐ
-    Thực hành lập bảng cân đối phát sinh tháng
-    Cách kiểm tra số liệu trên bảng cân đối phát sinh

Công việc cuối năm phải làm:

-    Thực hành lập bảng tổng hợp phải thu- phải trả khách hàng
-    Thực hành lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng
-    Thực hành lập bảng Cân đối phát sinh năm
-    Thực hành lập bảng báo cáo tài chính năm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC
-    Cách đọc và phân tích báo cáo tài chính
-    Thực hành in sổ sách kế toán

Đội ngũ giảng viên :

- Họ đều là các kế toán trưởng với hơn 10 năm kinh nghiệm trong công việc kế toán, làm báo cáo tài chính.
- Nhiệt tình - thân thiện - thành thạo hướng dẫn học viên giải đáp thắc mắc công việc ngay sau buổi học.
- Cam kết dạy cho bạn đến khi nào lên được báo cáo tài chính thành thạo mới thôi. Chưa thành thạo được thực hành đến khi nào thành thạo mới thôi. 

 

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất