KHÓA HỌC KẾ TOÁN NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

Đăng ngày 06/01/2018 | Tổng hợp nâng cao | 0 bình luận

NỘI DUNG KHÓA HỌC BẠN NHẬN ĐƯỢC: 

1. Xử lý số dư đầu kỳ

– Khai báo các mã kho, vật tư, thành phẩm các danh mục phòng ban, tài khoản ngân hàng
– Quản lý, đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả cho nhà cung cấp
– Cập nhập báo cáo tồn kho hàng hóa, kho nguyên vật liệu
– Hướng dẫn cách tạo các mã thành phẩm, đối tượng tập hợp chi phí chính là các món ăn trong mảng nhà hàng
– Hướng dẫn cách tạo các mã dịch vụ phòng nghỉ cho mảng khách sạn.
– Xử lý báo cáo phân bổ CCDC cuối kỳ trước chuyển sang kỳ này
– Xử lý báo cáo khấu hao TSCĐ cuối kỳ trước chuyển sang kỳ này
– Nhập số dư tất cả các tài khoản cuối năm trước chuyền sang năm hiện tại

2. Xử lý phát sinh trong kỳ

2.1 Đối với mảng nhà hàng:

Nói đến nhà hàng tức là doanh thu phát sinh bán ra của công ty bạn là các nội dung: Tiếp khách, ăn uống. Vậy để tính được giá thành của các hóa đơn cho mảng nhà hàng này các bạn cần được hướng dẫn:
– Hướng dẫn lập định mức nguyên vật liệu cho các món ăn của nhà hàng.
– Hạch toán hóa đơn mua NVL thanh toán ngay và chưa thanh toán
– Hạch toán các hóa đơn mua dịch vụ chi phí liên quan như: gas hóa lỏng …
– Hướng dẫn cách lập các mẫu bảng kê liên quan đến mảng nhà hàng.
– Hướng dẫn tạo mới các mã thành phẩm, đối tượng tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ
– Hướng dẫn lập các bước liên quan đến việc xuất vật tư như: Lập định mức NVL, phiếu xuất kho NVL, phiếu nhập kho thành phẩm.
– Hạch toán doanh thu bán ra của các thành phẩm là các món ăn .
– Hạch toán hóa đơn mua mới và ghi tăng CCDC, phân bổ CCDC hàng tháng vào các món ăn trong nhà hàng cũng như chi phí quản lý DN
– Hạch toán hóa đơn mua mới và ghi tăng TSCD, khấu hao TSCĐ hàng tháng vào các món ăn cũng như chi phí quản lý DN
– Hạch toán tiền lương của bộ phận bếp phân bổ vào các món ăn( giá thành trực tiếp)
– Cách lập các mẫu biểu cần thiết với loại hình nhà hàng – khách sạn theo luật thuế mới
– Hướng dẫn tính giá thành của mảng nhà hàng ứng dụng trên phần mềm mà học viên lựa chọn

2.2. Đối với mảng khách sạn

– Lập các mã công việc  trong dịch vụ phòng nghỉ
– Hạch toán các hóa đơn chi phí phân bổ tính vào giá thành của dịch vụ phòng nghỉ
– Hạch toán các hóa đơn mua mới CCDC như: Giường, tủ, điều hòa, các loại máy móc….và các loại đồ dùng như: Lược, bàn chải…. vào chi phí sao cho nó hợp lý. và phân bổ CCDC tính vào giá thành của mảng dịch vụ tiền phòng nghỉ
– Hạch toán các hóa đơn mua mới TSCĐ và khấu hao TSCĐ tính vào giá thành của mảng dịch vụ tiền phòng nghỉ
– Hạch toán doanh thu dịch vụ phòng nghỉ.
– Hạch toán chế biến các món ăn sáng miễn phí cho khách tại bộ phận này.
– Tính toán, phân bổ, hướng dẫn quy trình tính giá thành cho mảng khách sạn phòng nghỉ

2.3 Các bước xử lý tổng hợp

– Phân bổ chi phí chung cho cả hai mảng theo tỷ lệ phần trăm(%)  cho các mảng nhà hàng và khách sạn.
– Phân bổ tỷ lệ khấu hao TSCĐ và CCDC chia đều cho các mảng nhà hàng và khách sạn.
– Hướng dẫn tính giá thành đồng thời vừa mảng nhà hàng vừa mảng khách sạn
– Cân đối doanh thu – giá vốn của mảng nhà hàng, xem xét tính hợp lý của các chỉ tiêu này
– Cân đối doanh thu – giá vốn của mảng dịch vụ khách sạn xem xét tính hợp lý của chỉ tiêu này.

– Hướng dẫn học viên cách nhìn nhận dữ liệu tổng hợp trên BCTC sao cho phù hợp và cách điều chỉnh số liệu.

3. Xử lý các nội dung cuối kỳ

3.1 Về lập báo cáo tài chính

– Lập báo cáo tài chính theo thông tư và nghị định mới nhất được áp dụng tại thời điểm hiện tại học viên tham gia khóa học gồm:

+ Cách lập cân đối kế toán và giải thích rõ các chỉ tiêu trên cân đối kế toán
+ Cách lập lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp
+ Cách lập báo cáo KQKD và so sánh báo cáo kết quả kinh doanh so với mẫu 03 -1A/TNDN
+ Cách lập thuyết minh BCTC theo thông tư 200 và theo QĐ 48. Điểm khác biệt

– Lập quyết toán thuế TNDN cuối năm
– Lập quyết toán thuế TNCN cuối năm

3.2 Về việc in sổ sách

– Hướng dẫn in đầy đủ các sổ sách kế toán bao gồm: Sổ cái, sổ chi tiết và các báo cáo liên quan đến  nhà hàng – khách sạn.

– Phân loại hồ sơ dành cho nhà hàng riêng, khách sạn riêng.
– In các bảng biểu liên quan khác đối với các vật tư không có hóa đơn sao cho thuế chấp nhận
– Hướng dẫn cách sắp xếp chứng từ hồ sơ của kế toán nhà hàng khách sạn sao cho khoa học và dễ tìm nhất.
– Hướng dẫn một số kinh nghiệm giải trình khi quyết toán thuế với cơ quan thuế
– Chia sẻ hỗ trợ học viên các tình huống thực tế mà học viên đang vướng mắc.

– Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, dễ tìm
– Có khả năng tự giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.
– Như vậy sau khi hoàn thành khóa học các bạn sẽ biết được để làm kế toán thuế cần biết những gì, quy trình hạch toán kế toán ra sao để ra được sản phẩm cuối cùng đó chính là bộ báo cáo tài chính.

Ms Phương - 0904.398.457 - 0906.071.399

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Dịch vụ kế toán kế toán TKT 

Địa chỉ: 12/51 Đồng Thiện, Lê Chân, Hải Phòng

 

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất