KHÁCH HÀNG KÊ KHAI THUẾ VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THẾ NÀO ?

Đăng ngày 24/07/2018 | Hỏi đáp kế toán | 0 bình luận

 Khách hàng kê khai thuế với hóa đơn điện tử như thế nào?

Trả lời:

   - Khách hàng sau khi nhận được hóa đơn điện tử từ bên bán có thể kê khai thuế như quy trình bình thường với hóa đơn giấy.

   - Khách hàng có thể yêu cầu bên bán cung cấp cho mình hóa đơn điện tử đã được chuyển đổi ra giấy và có chữ ký và dấu của bên bán để làm chứng từ cho hồ sơ quyết toán thuế.

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất