KẾ TOÁN XÉ LIÊN 1 CÓ VI PHẠM VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN K???

Đăng ngày 27/06/2018 | Hỏi đáp kế toán | 0 bình luận

Doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sử dụng hoá đơn bán hàng loại 2 liên, (liên 1 lưu tại quyển, liên 2 giao cho người mua). Vậy khi hạch toán kế toán doanh nghiệp xé rời liên lưu tại quyển (liên 1) khỏi quyển hoá đơn dùng làm chứng từ ghi sổ. Vậy có vi phạm về sử dụng hoá đơn không?

Trả lời:

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

 Tên liên hóa đơn:

Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó:

+ Liên 1: Lưu. 

+ Liên 2: Giao cho người mua.

Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hoá đơn quy định. Riêng hoá đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có 3 liên, trong đó liên 3 là liên lưu tại cơ quan thuế."

Căn cứ quy định trên, Doanh nghiệp bạn sử dụng hóa đơn bán hàng 2 liên thì liên 1 lưu, liên 2 giao cho người mua. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện tại không có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với việc xé rời liên 1 khỏi quyển hóa đơn.

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất