KẾ TOÁN LÀ GÌ? MUỐN TRỞ THÀNH KẾ TOÁN GIỎI PHẢI HỌC NHỮNG GÌ?

Đăng ngày 04/01/2018 | Góc chia sẻ | 0 bình luận

KẾ TOÁN LÀ GÌ? MUỐN TRỞ THÀNH KẾ TOÁN GIỎI PHẢI HỌC NHỮNG GÌ

Là những thắc mắc của những ai muốn theo ngành kế toán. Nếu bạn tìm hiểu bạn sẽ thấy nghề kế toán sẽ tạo được nhiều giá trị Kinh Tế cho bản thân và chỉ cần một chút say mê bạn sẽ xác định được đây là một nghề ổn định lâu dài.

MUỐN LÀM TỐT KẾ TOÁN, TRƯỚC TIÊN BẠN PHẢI HIỂU RÕ KẾ TOÁN LÀ GÌ?

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp

MUỐN TRỞ THÀNH KẾ TOÁN GIỎI CẦN PHẢI HỌC NHƯNG GÌ?

Bạn phải có kiến thức cơ bản về kế toán kiểm toán, phải đọc hiểu hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mục kế toán quốc tế, đọc hiểu các thông tư, luật thuế, doanh nghiệp. Các quy định về đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán. Phải biết thu thập, xử lý và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh diễn ra hàng ngày của doanh nghiệp như: Cân đối chi phí và quản lý doanh thu theo sát tình hình thực tế của DN, bóc tách dự toán..

Ngoài các kiến thức nền tảng, bạn phải trang bị các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lâp kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng tin học trong doanh nghiệp...

Từ nhũng thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp, chúng tôi tin chắc rằng bạn đã tìm ra cho mình câu trả lời để định hướng và lựa chọn nghề nghiệp.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất