Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2016

Đăng ngày 14/09/2016 | Tin tức nổi bật | 0 bình luận

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2016.

      Căn cứ vào Luật việc làm số 38/2013/QH13 ban hành ngày 16/11/2013 và Nghị định số 28/2015/NĐ- CP

      Một vài lưu ý về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp lao động cần biết:

 • Trường hợp người lao động ký hợp đồng với nhiều công ty thì đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty đàu tiên ký hợp đồng lao động
 • Kể  từ 1/1/2015 doanh nghiệp dù chỉ có 1 lao động cũng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thay vì từ 10 lao động trở nên như trước đây.
 • Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 2%. Trong đó người lao động đóng 1%. Mức lương tính để đóng BHTN không được tháp hơn mức lương tối thieur vùng
 • Người lao động phải nộp hồ sơ xin hưởng BHTN trong thời hạn 3 tháng từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động( nếu sau quá 3 tháng sẽ không được xem xét)
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục và không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng đến khi nguwofi lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của Pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Tóm lại để hưởng được trợ cấp thât nghiệp thì bạn cần chú ý những vấn đề sau:

 • Hiện đang bị thất nghiệp
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu 12 tháng
 • Gửi hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lên trung tâm dịch vụ việc làm không quá 3 tháng từ ngày thất nghiệp

      Vậy điều kiện đê được hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 gồm những gì???

      Căn cứ vào Luật làm việc số 38/2013/QH13 ban hành ngày 16/11/2013 và Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/3/2015 ta có:

      Đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đảm bảo các yếu tó sau:

 • Người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp khi ký các loại hợp đồng lao động:

+ Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời gian

+ Hợp đồng lao động có thời hạn

+ Hợp đồng lao động theo mùa từ 3 tháng trở lên đến dưới 12 tháng

 • Bị chấm dứt hợp đồng lao động, mất việc làm trừ các trường hợp:

+ Người lao động đơn phương chấm dứt việc làm

+ Hợp đồng lao động trái với pháp luật

Người đang được hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

 • Đã đóng bảo hiểm thất ngheeipj từ tháng 12 trở lên trong 24 tháng trước khi bị chấm dứt hợp đồng lao động( với hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không có thời hạn)
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên trong 36 tháng trước khi bị chấm dứt hợp đồng lao động( với hợp đồng lao động theo mùa thừ 3 tháng trở lên đến dưới 12 tháng )
 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động
 • Nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp và 15 ngày sau vẫn chưa có việc làm trừ các trường hợp:

      + Người lao động thực hiên nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

       + Người lao động đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

       + Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

       +Người lao động bị tạm giam; chấp hàng hình phạt tù

       + Người  lao động ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

       + Người lao động bị chết

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất