DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THUẾ

Đăng ngày 05/10/2017 | Làm báo cáo thuế | 0 bình luận

DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THUẾ

Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, kế toán trưởng và đang cần tuyển nhân viên kế toán để giải quyết những vấn đề liên quan đến thủ tục thuế, báo cáo thuế, hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán.

Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, không cần nhân viên kế toán, kế toán trưởng để thực hiện các công việc kế toán, báo cáo thuế hàng tháng để giảm thiểu chi phí hoạt động.

Bạn là chủ doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp nhưng bạn lại không am hiểu nhiều về kế toán, vậy làm sao để bạn kiểm tra kế toán của mình, cũng như các công việc mà họ đã và đang làm. Công việc mà họ làm liệu đã đúng và phù hợp với các quy định hiện hành chưa ?

Vậy giải pháp nào là tối ưu nhất cho những băn khoăn, khó khăn hay sự không yên tâm trên.

Dịch vụ báo cáo thuế uy tín chuyên nghiệp, chính xác, hiệu quả, kịp thời của CÔNG TY TNHH DỊCH VU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  TKT sẽ giúp bạn giải quyết một cách triệt để nhất mọi khó khăn, vướng mắc trên.

1. CÔNG VIỆC THỦ TỤC THUẾ.

1.1. Khai thuế ban đầu cho công ty mới thành lập.

1.2. Khai thuế, lệ phí môn bài hàng năm.

1.3. Đăng ký Mã số thuế TNCN cho nhân viên mới, đăng ký giảm trừ gia cảnh.

1.4. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định.

1.5. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định.

1.6. Khai thuế TNDN tạm tính theo Quý theo quy định.

1.7. Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm.

1.8. Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận (TNCN) năm.

1.9. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

1.10. Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

1.11. Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

2- CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

2.1. Soát xét các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

2.2. Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.

2.3. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán trên phầm mềm kế toán.

2.4. Lập báo cáo nhập, xuất, tồn hàng tháng.

2.5. Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ.

2.6. Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.

2.7. Lập báo cáo tài chính.

2.8. Xác định kết quả kinh doanh.

2.9. Đứng tên nhân viên làm kế toán.

 3. CÔNG VIỆC TƯ VẤN, GIẢI TRÌNH THUẾ.

3.1. Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.

3.2. Làm việc với công ty kiểm toán (nếu có).

3.3. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

4. CÔNG VIỆC BÁO CÁO

4.1. Báo cáo thống kê.

4.2. Báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. NHẬN CHỨNG TỪ VÀ NỘP BÁO CÁO.

5.1. Nhận chứng từ từ khách hàng.

5.2. Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất