HELLO DECEMBER !!! - THÁNG CỦA NHỮNG QUYẾT ĐỊNH BƯỚC NGOẶC CUỘC ĐỜI

Sáng ra, xé tờ lịch cũ chợt giật mình, hóa ra đã sang tháng mười hai. Dạo một vòng Facebook, thấy bạn bè chào tháng mười hai với một tâm trạng khác nhau. Người háo hức, chờ đợi, người nuối tiếc.Hiển nhiên rằng, dẫu mình đứng yên thì đời vẫn chảy.Dẫu muốn hay không thì ngày vẫn qua.Ngẫm ra tháng 12 cũng chỉ vừa đến, vẫn còn mấy mươi ngày nữa để hoàn thành nốt những việc của năm cũ để rồi gói gém và cất giữ vào kho kỷ niệm, chỉ mang niềm vui và yêu thương sang !

0
06/12/2017
Tìm kiếm
Khóa học mới nhất