CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Đăng ngày 23/06/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

Cụ thể công việc của kế toán bán hàng như sau:
– Cập nhật Ghi chép phản ánh kịp thời các thông tin giao nhận hàng hóa hàng ngày: Kiểm tra số lượng, đơn giá của từng sản phẩm, lấy đó làm căn cứ xuất hoá đơn cho khách hàng.
– Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày
– Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán của hàng bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng đầu ra của từng nhóm hàng, từng hoá đơn khách hàng, từng đơn vị trực thuộc ( theo các của hàng, quầy hàng…).
– Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã tiêu thụ đồng thời phân bổ phí thu mua cho hàng tiêu thụ nhằm xác định hiệu quả bán hàng.

Mô tả công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp
– Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng, quản lý khách nợ theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ…
– Tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản chi phí bán hàng, thực tế phát sinh và kết chuyển (hay phân bổ), cho phép bán hàng cho hàng tiêu thụ làm căn cứ để xác đinh kết quả kinh doanh.
– Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của doanh nghiệp.

– Tuỳ theo yêu cầu quản trị mà bản báo cáo sẽ khác nhau giữa các đơn vị: Có thể báo cáo bán hàng theo hoá đơn, báo cáo theo mặt hàng, có thể báo cáo theo công nợ, cũng có thể báo cáo theo từng khu vực…
– Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.
– Quản lý hợp đồng giao dịch với khách hàng.
– Hỗ trợ công việc cho kế toán trưởng.
– Các công việc khác liên quan theo yêu cầu
Yêu cầu của công việc kế toán bán hàng:
– Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình .
– Đức tính thật thà là điều không thể thiếu.
– Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất