CÁCH VIẾT GIẤY ỦY NHIỆM CHI

Đăng ngày 16/07/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

Cách viết giấy ủy nhiệm chi

1. Ủy nhiệm chi

–  Là chứng từ giao dịch  mà bên bán lập với mục đích  thanh toán tiền cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản.

–  Ủy nhiệm chi do ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp, khi phát sinh giao dịch kế toán mang ủy nhiệm chi có đầy đủ thông tin người trả tiền và người thụ hưởng ra ngân hàng. Ngân hàng căn cứ vào uỷ nhiệm chi này để trích từ tài khoản người mua sang tài khoản người bán (người thụ hưởng)

–  Thông thường ủy nhiệm cho sẽ có 2 liên trong đó

+  Liên 1: Ngân hàng giữ lại

+  Liên 2: Sau khi ngân hàng xác nhận, đóng dấu trả lại cho khách hàng giữ để kế toán làm căn cứ hạch toán.

Tham khảo:

 2. Cách viết giấy ủy nhiệm chi

2.1 Kế toán doanh nghiệp ghi

–  Ngày, tháng, năm: Ghi đúng ngày giao dịch

–  Đơn vị  trả tiền: Ghi tên đơn vị là công ty cần chuyển tiền cho nhà cung cấp

–  Số tài khoản: Ghi đúng số tài khoản công ty chuyển tiền

–  Tại ngân hàng: Ghi ngân hàng thực hiện giao dịch nơi công ty có tài khoản

–  Đơn vị thụ hưởng:  Ghi rõ tên công ty được nhận tiền

–  CMT/Hộ chiếu…..Ngày cấp……Nơi Cấp……Điện thoại: Bỏ trống

–  Số tài khoản: Ghi đúng số tài khoản của đối tác cần chuyển tiền, Cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản.

–  Tại Ngân hàng: Ghi rõ tên ngân hàng nơi công ty đối tác có tài khoản ( do đối tác cung cấp)

–  Số tiền bằng chữ: Đánh số tiền việt nam đồng vào ô này, ví dụ: 100.000.000 đ

–  Số tiền bằng chữ: Ký tự đầu viết hoa, kết thúc đánh dấu ./.

–  Nội dung: Ghi rõ nội dung thanh toán

– Đơn vị trả tiền.

+  Chủ tài khoản: Phần này giám đốc ký, đóng dấu tròn vào đây. Đóng 2/3 chữ ký vào trong phần dấu, 1/3 đóng ngoài dấu

+  Đóng thêm dấu chức danh của giám đốc xuống dưới.

2.2. Phần dành cho ngân hàng ghi.

+  Số bút toán: Ghi số thứ tự bút toán

+  Loại tiền: VNĐ

+ Tài khoản ghi nợ

+ Tài khoản ghi có

+  Kế toán giao dịch ký và đóng dấu

Nguồn sưu tầm.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất