CÁCH TRA CỨU HÓA ĐƠN GTGT CÓ HỢP PHÁP HAY KHÔNG ???

Đăng ngày 27/06/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

Bước 1:

Truy cập vào website tra cứu thông tin hóa đơn: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Bước 2:

Sau khi các bạn đã truy cập vào trang web tra cứu hoá đơn giá trị gia tăng. Các bạn vào mục “thông tin hoá đơn”, chọn “tra cứu một hoá đơn” như hình bên dưới:

Bước 3:

Màn hình sẽ hiện ra các thông tin như hình dưới

– Các bạn chỉ cần nhập đầy đủ 4 chỉ tiêu (có dấu (*)) -> Click “Tìm kiếm”.

– Nếu muốn tra cứu các loại hóa đơn khác như: Bưu điện, bưu chính, viễn thông. Các bạn click vào: “Hóa đơn bưu chính viễn thông”.

Bước 4:

Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin. Và nhấp vào ô “Tìm kiếm” để tra cứu hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu chính xác, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị như sau:

– Trường hợp hóa đơn thay thế:

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn thay thế. Đồng thời hiển thị trạng thái MST người bán. Cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp. Và trạng thái hóa đơn là “Là hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số…”.

– Trường hợp hóa đơn điều chỉnh:

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn thay thế đồng thời hiển thị trạng thái MST người bán. Cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp và trạng thái hóa đơn là “Là hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số…”.

– Trường hợp hóa đơn bị điều chỉnh:

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn thay thế đồng thời hiển thị trạng thái MST người bán. Cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp và trạng thái hóa đơn là “Hóa đơn đã bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số…”.

– Trường hợp hóa đơn xóa bỏ:

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn thay thế đồng thời hiển thị trạng thái MST người bán. Cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp và trạng thái hóa đơn là “ Là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực số…”.

Kết luận:

Thông tin trên website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn. Được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hoá đơn (NNT và cơ quan Thuế). Theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Và thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn giúp NNT và các tổ chức, cá nhân khác. Có thể tra cứu được các thông tin về hoá đơn bao gồm: Đơn vị phát hành hoá đơn. Thời gian phát hành, thời gian hoá đơn có giá trị sử dụng và thông tin hoá đơn không còn giá trị sử dụng. (Là các hoá đơn của NNT ngừng hoạt động,. Hoá đơn đã báo mất, huỷ, xoá bỏ. Hoá đơn không có giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế). Các loại hóa đơn đặc thù (được ngành Thuế có văn bản cho phép phát hành không theo cấu trúc. Quy định tại thông tư 153/2010/TT-BTC) sẽ không có thông tin trên website này.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất