CÁCH HỌC THUỘC DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN NHANH VÀ CHÍNH XÁC

Đăng ngày 26/02/2018 | Góc chia sẻ | 0 bình luận

CÁCH HỌC THUỘC DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN NHANH VÀ CHÍNH XÁC

1. Đầu tiên phải HIỂU BẢN CHẤT NGHIỆP VỤ kinh tế phát sinh ĐÃ XẢY RA tại công ty là ảnh hưởng đến những đối tượng nào trong nghiệp vụ đó. Tức là cầm trên tay bộ chứng từ mà XÁC ĐỊNH ĐƯỢC ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO THÌ LÚC ĐÓ VẤN ĐỀ HẠCH TOÁN TRỞ NÊN DỄ DÀNG (Nhớ là 1 nghiệp vụ đã xảy ra thì ảnh hưởng ít nhất 2 đối tượng trong nghiệp vụ đó, có thể ảnh hưởng 3 hoặc 4

2.Kế tiếp phải biết được trong 2 đối tượng đó, phải có 1 đối tượng nào tăng và 1 đối tượng nào giảm hoặc cả 2 đối tượng cũng tăng hoặc cả 2 đối tượng cùng giảm. Các bạn cứ hình dung thực tế mà làm thôi. Thực tế nó sao thì làm như vậy

3. Tiếp theo nữa, Các bạn cần phải HỌC THUỘC TÍNH CHẤT CỦA TỪNG TÀI KHOẢN từ loại 1 đến loại 9 của thông tư 200. Các bạn nhớ là 1 nghiệp vụ ĐÃ XẢY RA thì chỉ ảnh hưởng từ loại 1 đến loại 9 mà thôi. Vậy không còn cách nào khác, các bạn phải học thuộc tính chất của nó. NẾU CÁC BẠN KHÔNG HỌC THUỘC THÌ CÁC BẠN SẼ KHÔNG BIẾT LÀM KẾ TOÁN.
+Tính chất tài khoản loại 1 ;2 (Tài sản): là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Phát sinh tăng ghi bên Nợ và phát sinh giảm ghi bên Có. Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên nợ. (Đây là nguyên tắc chúng ta phải thuộc mà không nên hỏi vì sao như vậy). Tài sản thì mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai khi mà chúng ta sử dụng nó.
+Tính chất tài khoản loại 3;4 (Nguồn vốn): Nguồn vốn là nguồn hình thành nên tài sản, bất kỳ 1 tài sản nào cũng có nguồn hình thành (Có 2 nguồn hình thành nên tài sản là Nợ phải trả loại 3 và vốn tự có loại 4.) Học thuộc tính chất tài khoản loại 1;2 suy ra tính chất của tài khoản 3;4 (Nguồn vốn). Tính chất loại 3,4 ngược lại loại 1;2 : Tính chất loại 3 ;4 là Phát sinh tăng ghi bên Có và phát sinh giảm ghi bên Nợ. Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên Có.
+Tính chất của loại 5;7(Doanh thu): khi phát sinh tăng doanh thu ghi bên Có ,phát sinh giảm ghi bên nợ là do cuối tháng kết chuyển vào loại 9 để xác định kết quả lãi hoặc lỗ. Và doanh thu phát sinh khi chúng ta bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng
+Tính chất của loại 6;8 (Chi phí): Học thuộc tính chất 5;7 suy ra tính chất 6;8 (Chi phí) ngược lại 5;7 . Khi phát sinh tăng chi phí ghi bên Nợ, phát sinh giảm ghi bên Có là do cuối tháng kết chuyển vào loại 9 để xác định kết quả lãi hoặc lỗ. Chi phí chỉ mang lại lợi ích kinh tế trong kỳ hiện tại mà nó phát sinh , không mang lại lợi ích kinh tế trong những kỳ kế toán tiếp theo tức là chỉ mang lại lợi ích kinh tế của 1 tháng 
Nguồn : St_____

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất