CÁC NGÀY NGHỈ HƯỞNG NGUYÊN LƯƠNG TRONG NĂM 2018

Đăng ngày 27/10/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

1. Nghỉ hằng năm

Nếu người lao động có thời gian làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì sẽ được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động khi nghỉ hằng năm. Cụ thể như sau:

 • Nghỉ 12 ngày làm việc với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

 • Nghỉ 14 ngày là việc với người làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tại nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt (có trong danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì với Bộ Y tế ban hành) hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

 • Nghỉ 16 ngày làm việc với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt (có trong danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì với Bộ Y tế ban hành).

Việc nghỉ hằng năm theo quy định trên được người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận với nhau để nghỉ nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Trường hợp khi thực hiện chế độ nghỉ hằng năm mà người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi cả về > 2 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

2. Nghỉ lễ, tết

Trong các dịp lễ, tết của Việt Nam, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. Cụ thể như sau:

 • Nghỉ Tết Dương lịch – được nghỉ 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch hằng năm)

 • Nghỉ Tết Âm lịch – được nghỉ 05 ngày (theo lịch âm của Việt Nam)

 • Nghỉ ngày Chiến thắng – được nghỉ 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch hằng năm)

 • Nghỉ Quốc tế lao động – được nghỉ 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch hằng năm)

 • Nghỉ Quốc khánh – được nghỉ 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch hằng năm)

 • Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương – được nghỉ 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm)

Nếu những ngày nghỉ kể trên trùng với ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Riêng với trường hợp người lao động là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, ngoài những ngày nghỉ kể trên thì họ còn được nghỉ thêm 01 ngày tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của đất nước họ.

Người lao động phải làm thêm vào những ngày nghỉ kể trên thì ngày lương đi làm của người lao động trong ngày nghỉ lễ, Tết được tính là 400%.

3. Nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương

Nếu người lao động có việc riêng thuộc một trong những trường hợp kể dưới đây thì được hưởng nguyên lương:

 • Nghỉ để kết hôn - được nghỉ 03 ngày

 • Nghỉ vì con kết hôn - được nghỉ 01 ngày

 •  Nghỉ vì bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết - được nghỉ 03 ngày

Nguồn sưu tầm. 

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất