CÁC LOẠI HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ MỚI NHẤT HIỆN NAY

Đăng ngày 06/06/2018 | Có thể bạn muốn biết. | 0 bình luận

Các loại hóa đơn, chứng từ hiện nay

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/9/2014 thì hóa đơn bao gồm 4 loại sau:

1. Hóa đơn giá trị gia tăng

Là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

- Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Mẫu 3.1 Phụ lục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC

 

Mẫu 5.1 Phụ lục 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC

2. Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

Mẫu 3.2 Phụ lục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC

 

Mẫu 5.2 Phụ lục 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC

 

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Mẫu 5.3 Phụ lục 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC

3. Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

4. Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất