5 RỦI RO DỄ MẤT VIỆC CỦA KẾ TOÁN

Đăng ngày 11/04/2018 | Góc chia sẻ | 0 bình luận

5 RỦI RO DỄ MẤT VIỆC CỦA KẾ TOÁN

Khi quyết toán hay làm báo cáo, chắc chắn bạn không thể tránh khỏi những sai lầm, cho dù đó chỉ là 1 lỗi nhỏ nhưng vẫn có thể ảnh hưởng khá lớn đến doanh nghiệp của bạn, thậm chí bạn không tránh khỏi việc chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm với rủi ro do chính bạn gây ra. vậy 5 rủi ro các bạn kế toán thường mắc phải là gì ? biện pháp giải quyết như thế nào ?

Đăng ký thuế

- Thay đổi kế toán trưởng, địa chỉ buôn bán, tài khoản và ngân hàng, điện thoại, fax, e-mail…. nhưng không Làm mẫu thay đổi KTT với ngành thuế.
mẫu 08-MST

Hồ sơ báo cáo quyết toán thuế 

- Thiếu bảng kê tài liệu quyết toán thuế (liệt kê danh sách tài liệu đính kèm theo nhằm tránh thất lạc).

- Doanh nghiệp được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư nhưng quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với ngành thuế; hoặc chờ ngành thuế đến điều tra để xác định số thuế được miễn giảm.

- Không thiết lập đầy đủ tài liệu về tài sản cố định, mua sắm TSCĐ không có hoá đơn hợp lệ.

- Thiếu bảng ghi tên tiền lương; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.

Nộp thuế 

5 rủi ro cần tránh trong nghiệp vụ kế toán

- Ghi nhầm tên người nộp là tên cá nhân đi phạt tiền (Phải ghi tên pháp nhân Doanh nghiệp).

- Không nắm rõ các qui định về thời hạn đóng thuế của từng sắc thuế để chủ động nộp đúng thời hạn, dẫn đến bị ngành thuế nhắc nộp và bị phạt do nộp muộn.

- Không ghi rõ tài khoản của ngành thuế, thiếu quan tâm đến ý nghĩa của những mã hiệu mục lục ngân sách nhà nước có liên quan (cấp, chương, loại, khoản, muc, tiểu mục) để ghi cho đúng trên giấy phạt tiền vào ngân sách nhà nước.

- Không lập tờ khai nộp cho ngành thuế Khi nảy sinh khoản phải nộp (không thuộc các loại thuế thông thường).

Hoàn thuế GTGT

Hồ sơ chứng minh hàng xuất khẩu :

- Sự sai biệt giữa hoá đơn và tờ khai Hải quan, giữa hoá đơn và chứng từ thanh toán không được thuyết minh rõ ràng;.

- Thiếu chứng từ thanh toán hợp pháp đối với hàng xuất khẩu .

- Không có sự xác nhận của Hải quan tại ô 47 của tờ khai Hải quan .

Văn thư đề nghị hoàn thuế (mẫu 10/GTGT) không xác định mình thuộc đối tượng cụ thể nào được hoàn thuế (xuất khẩu hay âm luỹ kế 3 tháng v.v…).

Bảng kê khai tổng hợp số thuế nảy sinh đề nghị hoàn lại không khớp với số thuế giá trị gia tăng đã kê khai ở hàng tháng (do đó phải điều chỉnh lại tài liệu đã kê khai nhầm trước khi lập tài liệu hoàn thuế).

Văn thư đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng do Phó giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký tên không được xem là hợp lệ.

Số hiệu tài khoản và tên ngân hàng đã ghi danh thuế không đúng với tài khoản dùng để đề nghị chuyển số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn.

( Học kế toán thực hành )

Hạch toán kế toán

- Doanh nghiệp đã không hạch toán phụ trách giảm số dư nợ, không hạch toán đồng thời vào tài khoản phải thu phải trả ngay sau khi lập đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng mà vẫn để số thuế này được tiếp tục khấu trừ cho kỳ sau.

- Ngay sau khi nhận được quyết định xử lý, phạt… của ngành thuế, doanh nghiệp không thực hiện hạch toán ngay vào sổ sách kế toán hiện hành, phụ trách số dư các tài khoản thanh toán với ngân sách khác biệt với số liệu của ngành thuế.

- Sổ sách kế toán áp dụng máy vi tính : Định kỳ hàng tháng không in ra toàn bộ sổ sách nảy sinh hoặc sổ đã in ra không được đánh số trang, không có giám đốc và kế toán trưởng ký; không tự đóng dấu giáp lai.

Tìm kiếm
Khóa học mới nhất